De Stichting Raad van Kerken Amersfoort verwerft haar inkomsten door bijdragen te vragen aan de aangesloten kerken. Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel subsidies voor enkele activiteiten.

De stichting heeft een beperkt vermogen. Dit is beschikbaar als ‘weerstandsvermogen’ en beslaat ongeveer twee keer de jaarkosten van de stichting. Er is geen sprake van de inzet van vruchtgebruik uit vermogen.

Om aan de voorschriften voor een ANBI te voldoen, publiceren we hierbij delen van de jaarrekening 2015

RvK Aft Financieel verslag 2015 versie anbi