Bestuur en organisatie

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Als regel wordt vijf keer per jaar vergaderd, zoveel mogelijk in wisselende kerkgebouwen. Het kerkgenootschap waar het bestuur te gast is, geeft een presentatie. Naast het geloofsgesprek staat bezinning op de verschillende werkvelden op de agenda, aangedragen vanuit de Taakgroepen of ingeleid door een gast. Verder actuele informatie vanuit de verschillende kerken. Met een avondgebed – zo mogelijk in de kerkzaal -wordt de vergadering afgesloten.

 

Dagelijks Bestuur

Bankrekening

NL18 INGB 0002 3071 32 t.n.v. Stichting ten dienste van de Raad van Kerken Amersfoort

 

Organisatiestructuur

Organogram RvK

Jaarverslag 2016 Beleidsplan 2017 Raad van Kerken Amersfoort

Beleidsplan RvK-A 2018-2020