juli 30, 2016

R.K. priester kanunnik in Anglicaanse kerk Belfast

De Sint-Annakethedraal van Belfast heeft, met instemming van de leiding van de Church of Ierland, de katholieke priester Edward O’Donnell benoemd tot oecumenisch kanunnik van de kathedraal. […]
juli 25, 2016

Informatie over RvK als ANBI

De Raad van Kerken Amersfoort is door de fiscus aangemerkt als een ANBI. Daarmee heeft de Raad de verplichting gegevens uit het jaarverslag te publiceren. U […]
juli 9, 2016

Nieuwe Scriba PKN

Tv-interview nieuwe scriba René de Reuver is het nieuwe gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland. Op 15 juni is hij begonnen als scriba van de […]
juni 11, 2016

Brochure wereldvluchtelingendag 2016

  BROCHURE Met open armen. Wat uw kerk kan doen voor vluchtelingen
juni 11, 2016

liturgische suggesties

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op 19 juni 2016 – Zondag voor de vluchteling Maandag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Daarom is de voorafgaande zondag –           19 juni – wellicht een goed moment om in de viering aandacht te geven aan de vluchtelingen. Daarvoor doet de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort aan de Amersfoortse kerken een aantal suggesties. Liturgiesuggesties In de brochure Met open armen van Kerk in Actie (bijgevoegd) staan veel suggesties wat uw kerk kan doen voor en met vluchtelingen. De inleiding gaat over: Waarom omzien naar vluchtelingen? ‘Recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling’ is het credo waardoor kerken zich laten motiveren. Zij beschouwen het als een Bijbelse opdracht om het op te nemen voor vluchtelingen. De gevoelens van angst in de samenleving dienen echter ook serieus genomen te worden. Daarom is het goed als kerken (blijven) bidden voor wijsheid voor bestuurders en hulpverleners, evenals voor al die mensen die in oorlogsgebieden leven en zij die op de vlucht zijn gegaan. Als christenen willen we bijdragen aan een land waarin wordt omgezien naar elkaar. Bijbelgedeeltes over vreemdelingen Leviticus 19: 33-34, Deuteronomium 24: 17, Mattheus 25: 35-36. Liederen Voor een kerkdienst met vluchtelingen: In het Liedboek staan bekende Engelse Liederen, zie pagina 10 van de bijgevoegde brochure  Met open armen. Gebeden en gedichten Op pagina 14 van Met open armen staat een gebed dat u in de kerkdienst kunt gebruiken. Op de volgende pagina nog een gebed: Kyrie Eleison Lieve God,          Wij geven stem aan       onze wereld die schreeuwt om gerechtigheid            en smeekt om genade.                  Vergeet ze niet, God,             al die mannen, vrouwen en kinderen          die van huis en haard verdreven                 vreemdeling zijn in vijandig gebied.           Al die refugiés!                     Maak uw naam waar, sta hen bij.                              Vergeet ze niet, God,          die weerloos zijn in de handen van  […]