maart 6, 2017

Geduld of ongeduld; waarmee bereik je iets?

Stadsontmoeting woensdag 22 maart 2017 De migratie, het milieu, de werkloosheid onder jongeren, de samenwerking in Europa, grote vragen die om snelle actie vragen. Je zou […]
februari 22, 2017

Kerken over populisme

Kerken hebben een Woord voor de wereld. Het is niet alleen preken voor eigen parochie maar ook vanuit je geloofsovertuiging de wereld in gaan en werken […]
februari 3, 2017

Vacatures

Vacatures Raad van Kerken Er is een vacature voor de voorzitter van de Taakgroep Publiciteit en Communicatie, die dan tevens lid wordt van het DB en […]
februari 1, 2017

Vaticaan en Wereldraad bundelen krachten

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en de Wereldraad van Kerken bundelen hun krachten voor een document over vredesopvoeding. De afgelopen dagen vond in Rome […]
januari 12, 2017

Religies bij ambassadeur

Hondstrouw. Dat zijn ze. De leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims. Telkens als er in het afgelopen jaar een aanslag was waarbij doden vielen, […]