Wereldraad van Kerken

augustus 26, 2021

Week van Gebed 2022: het licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt […]
februari 12, 2020

Bidden om vrede en gerechtigheid

De Oecumenische Gebedskalender is een wekenkalender samengesteld door de Wereldraad van Kerken. De grondgedachte is om wereldwijd in gebed voor elkaar in te staan. Voor de […]
juli 22, 2017

Oecumenisch tijdschrift over 500 jaar Reformatie

Het Ecumenical Review, het kwartaaltijdschrift van de Wereldraad van Kerken (WCC), heeft naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het begin van de Reformatie een uitzonderlijk nummer […]
juli 9, 2016

Karin van den Broeke in kernbestuur Wereldraad

Preses in kernbestuur Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité (executive committee) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke […]
juli 9, 2016

Wereldraad van Kerken vergadert over Brexit

Ds. Karin van den Broeke doet verslag. Tijdens de vergadering van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken in Trondheim (Noorwegen) komt de uitslag van de […]