Pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik
september 25, 2019
e-flits oktober
oktober 11, 2019
alles tonen

Wijziging programma Duurzame Week

Eerder informeerden wij u over (kerkelijke) activiteiten in de Duurzame Week van 8 tot 14 oktober.
Wij maken u speciaal attent op één wijziging in het programma:

De groene bekering van een dominee
inleiding van dr Sam Janse (predikant-theoloog), die een heel persoonlijk verhaal gaat vertellen over zijn ecologische bekering
Tijd: donderdagavond 10 oktober 20.00u
Plaats: Zwaan (Lutherse kerk) Langestraat 61

Deze lezing komt in de plaats van de eerder aangekondigde lezing van Peter Siebe.

Zie voor het hele programma van de duurzame week (en kerkelijke activiteiten):
www.duurzameweek033.nl en
www.raadvankerkenamersfoort.nl/bestuur-raad-van-kerken-amersfoort/duurzame-week-8-14-oktober/

Met vriendelijke groet,

Huib Klamer
secretaris Raad van Kerken Amersfoort,
lid Netwerk 033GroeneKerken Amersfoort\