Kerkdiensten komend weekend

Het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort publiceerde tot nu toe iedere week een overzicht van kerkdiensten in de stad van de verschillende kerken.
Op de voorpagina van de editie van 19 juni,  plaatste de redactie  van De Stad Amersfoort het volgende bericht:

“De redactie van De Stad Amersfoort neemt geen kerkdiensten meer op in de wekelijkse papieren krant. De informatieve bijdrage van de Raad van Kerken uit de wereld van zingeving en religie blijft wel gewoon deel uitmaken van de redactionele formule.
Het samenstellen van een krant is een dynamisch proces. Het aanbod verandert, de wensen van de lezers veranderen. Dat vraagt voortdurend bezinning op keuzes die in het verleden werden gemaakt.
Ten aanzien van de kerkdiensten kwam de redactie tot de conclusie dat de toegevoegde waarde ervan door dc jaren heen steeds kleiner is geworden. Met de komst van internet is die informatie op elk gewenst moment te vinden.
Daarom hebben we besloten die service te stoppen om ruimte te maken voor zaken die we óók belangrijk vinden.”

Het Bestuur van de Raad van Kerken onderzoekt nu de mogelijkheden om toch wekelijks deze informatie te geven. Voorlopig moeten  we u verwijzen naar de eigen websites van de kerken die lid zijn van de Raad.