Schema Vesperdiensten Sint Joriskerk
april 9, 2018
Vakantiegeld Delen voor de 15e keer!
mei 15, 2018
alles tonen

Actuele Kerkenpagina De Stad Amersfoort

I

Iedere veertien dagen publiceert het huis-aanhuis-blad De Stad Amersfoort een kerkenpagina, onder auspiciën van de plaatselijke Raad van Kerken.

De meest recente kunt u hier lezen. (9 mei)

met o.a.

De breuk voorbij NGK/GKv

Column: 40 jaar

Gezicht van de kerk: God is liefde
Jubileumviering Landelijke Raad van Kerken
Trefpuntjes

Voor meer nieuws over oecumene in de stad kunt u altijd terecht op www.raadvankerkenamersfoort.nl

De redactie is bereikbaar op het emailadres: postbuskerknieuws@gmail.com