Kroonbede 2018

Op de avond voor Prinsjesdag wordt een ‘Kroonbede’ gehouden. Dat is een bijeenkomst waar gebeden wordt voor stad en land. De organisatie is in handen van Raad van Kerken Amersfoort, Stadsgebed Amersfoort, CDA, ChristenUnie en SGP.

Dit jaar, 2018 is het thema: Samen bidden voor stad en land

Op maandag 17 september, de avond voor Prinsjesdag, is er een ‘Kroonbede’ in de Johanneskerk. Gezamenlijk willen wij Gods zegen vragen voor ons land en onze stad.   Diederiek van Loo, stadspastor Amersfoort zal een korte overdenking houden. Verder staat in het programma de voorbede en het samen zingen centraal.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.