Kroonbede 2019

Hoe maak jij het verschil?
Samen bidden voor stad en land

Op maandag 16 september 2019, de avond voor Prinsjesdag, is er een ‘Kroonbede’. Gezamenlijk willen wij Gods zegen vragen voor ons land en onze stad.  

Spreker is: Bert den Hertog
Bert is afgelopen juni uitgezonden vanuit de Baptistengemeente Amersfoort als financieel zendeling. Hij is zowel actief in Amersfoort, in Nederland voor Stichting Encour www.encour.nl en in Europa voor Compass Europa www.compass1.eu.


Encour is de kraamkamer van Schuldhulpmaatje www.schuldhulpmaatje.nl en Jobhulpmaatje www.jobhulpmaatje.nl. Dit zijn maatschappelijke initiatieven die verschil maken in deze samenleving. Bert zijn opdracht is mensen die tekort komen of juist meer dan genoeg hebben te helpen financiële regie over hun leven te krijgen.

Hij stelt zich voor:
‘Mijn naam is Bert den Hertog. Ik ben aangesteld als pionier en ik ben eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van Encour. Mijn studie heb ik gevolgd op de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daarna heb ik gewerkt bij ARCADIS, IZB IFES – Nederland. Hier heb ik meegebouwd aan de doorontwikkeling van de Internationale studentenbeweging. Mijn passie is mensen helpen hun identiteit op Christus te bouwen in plaats van op hun werk en geld. Vanuit Encour werk ik nauw samen met Compass en het Centrum voor geloof en werk.’
Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: Oud- Katholieke parochie van de H. Georgius, “Joris op ’t Zand”, ’t Zand 13, Amersfoort