E-flits Raad van Kerken Nederland november 2017
november 8, 2017
Praktische handreiking tegen armoede
november 22, 2017
alles tonen

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Het knooppunt Kerken en Armoede, waarin de Raad van Kerken samenwerkt met diverse andere organisaties, heeft met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen een speciale handreiking gemaakt voor de (raden van) kerken.

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor plaatselijke kerken en hun diaconale organisaties biedt dat gelegenheid om armoede in Nederland op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Beleid in het sociaal domein wordt steeds meer gemaakt en uitgevoerd op gemeentelijk niveau. Plaatselijke kerken hebben veel ervaring en organiseren veel activiteiten rond armoedebestrijding. Zij komen in die praktijk veel knelpunten tegen die ze niet zelf op kunnen lossen. Er zijn ook veranderingen in het gemeentelijk armoedebeleid nodig. Zij kunnen die naar voren brengen in verkiezingsdebatten en diverse andere gelegenheden die zich voor én na de verkiezingen aandienen.

Tips en suggesties

Het Knooppunt Kerken en Armoede heeft een handreiking samengesteld om diaconale organisaties te ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding, in het bijzonder gericht op de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het document staan suggesties voor activiteiten die ontplooid kunnen worden, en er worden inhoudelijke aandachtspunten aangereikt die naar voren kunnen worden gebracht bij die activiteiten.

De handreiking is te downloaden als pdf-document: klik hier

Het knooppunt heeft ook een handreiking gemaakt voor raden van kerken en diaconieën om zich samen in te zetten in het bestrijden van de armoede. klik hier

bron: landelijke raad van kerken