Kerken en 4 mei in Amersfoort

Groene Communiteit in oprichting
april 18, 2017
Handboek Walk of Peace
mei 8, 2017
alles tonen

Kerken en 4 mei in Amersfoort

Op 4 mei organiseert de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand, in de binnenstad samen met de Stichting Herdenkingsstenen een stille tocht langs een aantal herdenkingsstenen in de binnenstad. Aanvang: 19.45 u. op ’t Zand.
Aansluitend het 4 mei Herdenkingsconcert van de gemeente Amersfoort in de Franciscus Xaveriuskerk. Voor meer informatie klik hier.

Op 4 mei van 18.00-18.40u is in de Sint Ansfriduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met Dodenherdenking. De viering is een gezamenlijk initiatief van kerken in Amersfoort-Zuid.
Aansluitend kunnen aanwezigen desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht.
De Raad van Kerken Amersfoort legt daar ook een krans neer.

De kerken in het Soesterkwartier organiseren op 4 mei 19.00 u een herdenking met een stille tocht naar de Joodse begraafplaats aan de Soesterweg, met een nagesprek.

Bijeenkomst 19.00 uur; aansluitend Stille Tocht;
Gesprek van 20.15 – 21.30 Emmaüskerk Noordewierweg 131

In kerkelijk centrum De Bron, Vogelplein 1, zal op 4 mei om 19.00 uur een bezinnend moment plaatsvinden ter voorbereiding op de dodenherdenking. Dit bezinnend moment is een initiatief van de Adventkerk, De Bron (beiden van de Protestantse gemeente Amersfoort) en de Schaapskooi (GKV).
Met muziek, gedichten en gedachten en foto’s willen de kracht van het persoonlijke verhaal onder de aandacht brengen. Na afloop van de bijeenkomst om ongeveer 19.30 uur maken de aanwezigen zich op voor de tocht naar het monument in de tuin van de Burg. Molendijkflat aan de Van Randwijcklaan in Rustenburg om daar de dodenherdenking mee te maken.”

Voor informatie kunt u terecht bij
Berend Borger
predikant De Bron
b2.borger@planet.nl