Handreiking Pastoraat en Corona
april 1, 2020
Hulpaanbod in verband Corona
april 7, 2020
alles tonen

Paasactie kerken Amersfoort ‘LICHT VAN HOOP’

C:\Users\Agnes en Huib\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\C28X2P02\Logo RvK-A officieel.jpg

In deze weken zijn evenementen en feesten noodgedwongen afgezegd. Ook kerk- en Paasdiensten kunnen niet doorgaan.  Mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Daarom nodigen de samenwerkende kerken in Amersfoort iedereen uit om op zaterdagavond 11 april, de avond voor Pasen, een kaars aan te steken. Deze kaars kan als teken van hoop en saamhorigheid vanaf 20.00 uur bij de voordeur of in het venster geplaatst worden.  

Maar hoop en bemoediging in de Paasnacht zijn niet exclusief voor kerkleden en christenen. Daarom nodigen we allen uit om een licht te ontsteken voor de mensen die door corona besmet zijn- of eenzaam zijn omdat ze geïsoleerd zijn. Samen, maar iedereen vanuit eigen intentie of geloofsovertuiging, kunnen we een licht zijn voor de stad, troostvol en krachtig in de nacht. 

“Licht van hoop” is een initiatief van de Protestantse Kerk Amersfoort (PGA), in samenwerking met de Raad van Kerken.

Voor nadere informatie:
– Jennie Harmelink, diaconaal medewerker Protestantse Kerk Amersfoort,
email: dow@pkn-amersfoort.nl, tel 06 40307382
– Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort,
email secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl, tel 06 52454971 / 033 4619433