Nieuws

februari 16, 2020

Bernd Wallet verkozen tot o.k. aartsbisschop van Utrecht

Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft vandaag in de eerste stemronde Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84ste opvolger van […]
februari 16, 2020

De relatie kerk en overheid

Op vrijdag 7 februari presenteerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport ‘Tweeluik religie en publiek domein. Handvatten voor gemeenten.’ Hoewel geschreven voor Nederlandse […]
februari 12, 2020

Interkerkelijke Jongerenraad in oprichting

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. Op initiatief van enkele jongeren […]
februari 12, 2020

Bidden om vrede en gerechtigheid

De Oecumenische Gebedskalender is een wekenkalender samengesteld door de Wereldraad van Kerken. De grondgedachte is om wereldwijd in gebed voor elkaar in te staan. Voor de […]
januari 24, 2020

Vragen op het scherpst van de snede in de Gebedsweek

door Geert van Dartel, voorzitter landelijke Raad van Kerken Buitengewone, vriendelijke gastvrijheid vormt de basis van de Gebedsweek voor de Eenheid (19-26 januari). Geert van Dartel, […]