Nieuws

februari 22, 2017

Kerken over populisme

Kerken hebben een Woord voor de wereld. Het is niet alleen preken voor eigen parochie maar ook vanuit je geloofsovertuiging de wereld in gaan en werken […]
februari 3, 2017

Vacatures

Vacatures Raad van Kerken Er is een vacature voor de voorzitter van de Taakgroep Publiciteit en Communicatie, die dan tevens lid wordt van het DB en […]
februari 1, 2017

Vaticaan en Wereldraad bundelen krachten

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en de Wereldraad van Kerken bundelen hun krachten voor een document over vredesopvoeding. De afgelopen dagen vond in Rome […]
februari 1, 2017

Nieuwe voorzitter

Door het vertrek van ds. Machiel van der Giessen was de voorzitterszetel vacant. Nieuwe voorzitter: Josephine van Pampus Tot ons genoegen kunnen we meedelen dat Josephine […]
januari 27, 2017

Vastenboekje

Elk jaar verschijnt op initiatief van de Oud-Katholieke Kerk voor de Veertigdagentijd een boekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken bij deze bijzondere tijd op […]