Deel je vacantiegeld
september 21, 2016
Nationale Bijbelzondag
oktober 10, 2016
alles tonen

Week van Gebed 2017

week-van-gebed-1MissieNederland en de Raad van Kerken hebben het thema en het beeldmerk van de Week van Gebed  om eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017) bekendgemaakt. De gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet.
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20). Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken: ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’. Dit materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan.
>Het materiaal is deels bestellen via bureau Raad van Kerken, deels te downloaden bijwww.raadvankerken.nl > vieren > Week van Gebed 2017.