Ruimteviering

Negen keer per jaar is er op de 3e zondag van de maand in de Sint-Aegtenkapel, ’t Zand 37, een oecumenische Ruimteviering. Typerend is dat de ruimte elke keer opnieuw wordt opgebouwd: er is een reisliturgietafel, er ontstaat een hoek voor gebeden, voor kinderen en voor koffie. Geen statisch gebeuren, geen vaste vormen, spelen met liturgie, ruimte om te experimenteren, beweging. Bezoekers zijn mensen uit verschillende christelijke geloofstradities. De Ruimteviering is geen gemeente, heeft geen voorganger en draait helemaal op vrijwilligers.

Contact: jokevanalten@gmail.com

Website: www.ruimteviering.nl