Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk & Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke overlegorganen en organisaties.
Daarnaast worden bijeenkomsten voor kerken en organisaties over thema’s als Zorg in de wijk en Vluchtelingen georganiseerd.

De taakgroep:
organiseert het overleg (2 x per jaar) met de gemeente Amersfoort over sociaalmaatschappelijke aangelegenheden;
participeert in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers;
organiseert 2 x per jaar (met Pasen en Kerst)  een actie voor bewoners van het Asielzoekerscentrum;
onderhoudt contacten met inloophuizen
verzorgt 2 x per jaar een nieuwsbrief voor de kerken en andere geïnteresseerden.

Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort
SchuldHulpMaatje (SHM) is een project van de Raad van Kerken Amersfoort. Partners zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, de caritas van de Rooms-katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort..
In het project worden hulpvragers gekoppeld aan vrijwilligers: gekwalificeerde maatjes. De maatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Ze bieden ondersteuning aan hen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook wordt nazorg gegeven wanneer de schuldhulp is afgerond. SHM Amersfoort is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De organisatie is in handen van een stuurgroep.

Download de laatste nieuwsbrief

Contact: info@shm-amersfoort.nl

Website: www.shm-amersfoort.nl

Contact: dowamersfoort@solcon.nl

 

Netwerk033GroeneKerken

Het netwerk 033GroeneKerken

Het netwerk 033GroeneKerken is in 2017 opgericht. Het netwerk bestaat uit leden van 7 kerken: Groene Kerken en kerkleden die zich in eigen geloofsgemeenschap inzetten voor duurzaamheid. In het netwerk worden ervaringen en kennis uitgewisseld over de verduurzaming van geloofsgemeenschappen. De deelnemers stimuleren elkaar en andere kerken.

Het netwerk is gelieerd aan de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken.
Secretaris netwerk: Wim Engel (de Inham). Email: 033groenekerken@gmail.com

Zie voor de landelijke beweging van Groene Kerken www.groenekerken.nl
Het netwerk is betrokken bij de vormgeving van het programma van de Duurzame Week.
Het netwerk heeft bovendien het initiatief genomen voor een aantal activiteiten met bezinningskarakter.

In 2019 wordt de Duurzame Week georganiseerd van dinsdag 8 oktober tot en met maandag 14 oktober.

Verzoek om medewerking :

  1. Wij benaderen redacties van kerkbladen met speciale kopij over het programma, medio september.
    Eind september willen we een poster bezorgen om in de kerkgebouwen op te hangen.
  2. Onderdeel van ons aanbod zijn diverse ideeën en tips voor degenen in de kerken die werken met jeugd en jongeren.
  3. Wilt u, als bestuur,  in uw eigen geloofsgemeenschap op andere passende wijze de aandacht vestigen op de week? Wellicht kunt u zelfs laten zien dat duurzaamheid voor de geloofsgemeenschap belangrijk is en deelname aanmoedigen aan (in eerste instantie) de activiteiten die plaatsvinden onder auspiciën van de Raad van Kerken / 033GroeneKerken.

Verder attenderen we u op de mogelijkheid een duurzaamheidsthema te kiezen voor een van de vieringen in oktober. Daarbij kiezen kerken verschillende invalshoeken: scheppingszondag, de dankdag voor gewas en arbeid, een speciale dienst over duurzaamheid en/of Michazondag. We weten al dat diverse kerken dat inderdaad van plan zijn.

Ons netwerk en deelname daar aan

We verwelkomen kerkleden en kerkbestuurders die zich oriënteren op de mogelijkheden voor hun eigen geloofsgemeenschap om ‘Groene Kerk’ te worden, of op andere manier met duurzaamheid aan de slag te gaan. Wellicht kent u personen die daartoe zouden willen deelnemen aan bijeenkomsten van het netwerk. Zij kunnen zich per email melden bij 033groenekerken@gmail.com

Tot wie richten we ons?

We richten ons op de eerste plaats op de bij de Raad van Kerken Amersfoort aangesloten kerken. Daarnaast informeren we ook andere geloofsgemeenschappen in Amersfoort op passende wijze en verzoeken ook hen om hun leden te interesseren voor de activiteiten.

Vragen en opmerkingen kunt u emailen aan 033groenekerken@gmail.com   U hoort dan van ons. Ingeval u daar prijs op stelt kunt u mij direct persoonlijk bellen.

Met vriendelijke groet,

Namens de programma voorbereidingsgroep van het netwerk 033GroeneKerken:

Johan van Dalen
Hamseweg 66b
3828AG Hoogland
tel 06 – 49 377 587
email: 033groenekerken@gmail.com