Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk & Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke overlegorganen en organisaties. Daarnaast worden bijeenkomsten voor kerken en organisaties over thema’s als Zorg in de wijk en Vluchtelingen georganiseerd. De taakgroep:

  • organiseert het overleg (2 x per jaar) met de gemeente Amersfoort over sociaalmaatschappelijke aangelegenheden;
  • participeert in Pact Sam Sam: een platform van vrijwilligersorganisaties en fondsen op het terrein van armoede;
  • onderhoudt contacten met Voedselfocus en Kledingbank;
  • participeert in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers;
  • organiseert 2 x per jaar met Voedselfocus een actie voor bewoners van het Asielzoekerscentrum;
  • stimuleert het werk van het Diaconaal Aandachts Centrum (DAC) aan de Zuidsingel;
  • verzorgt 2 x per jaar een nieuwsbrief voor de kerken en andere geïnteresseerden

Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort 

Vanuit de Taakgroep Kerk & Samenleving is het project SchuldHulpMaatje (SHM) ontstaan. Hierbij worden hulpvragers gekoppeld aan vrijwilligers: gekwalificeerde maatjes. De maatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Ze bieden ondersteuning aan hen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook wordt nazorg gegeven wanneer de schuldhulp is afgerond. SHM Amersfoort is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De organisatie is in handen van een stuurgroep.

SHM is een project van de Raad van Kerken Amersfoort. Partners zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, de caritas van de Rooms-katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de ouderenbonden PCOB en KBO.

Download de laatste nieuwsbrief

Contact: info@shm-amersfoort.nl

Website: www.shm-amersfoort.nl

Contact: dowamersfoort@solcon.nl