Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk & Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke overlegorganen en organisaties.
Daarnaast worden bijeenkomsten voor kerken en organisaties over thema’s als Zorg in de wijk en Vluchtelingen georganiseerd.

De taakgroep:
organiseert het overleg (2 x per jaar) met de gemeente Amersfoort over sociaalmaatschappelijke aangelegenheden;
participeert in het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers;
organiseert 2 x per jaar (met Pasen en Kerst)  een actie voor bewoners van het Asielzoekerscentrum;
onderhoudt contacten met inloophuizen
verzorgt 2 x per jaar een nieuwsbrief voor de kerken en andere geïnteresseerden.

Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort
SchuldHulpMaatje (SHM) is een project van de Raad van Kerken Amersfoort. Partners zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord, de caritas van de Rooms-katholieke Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort..
In het project worden hulpvragers gekoppeld aan vrijwilligers: gekwalificeerde maatjes. De maatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie. Ze bieden ondersteuning aan hen die een traject van schuldhulp doorlopen. Ook wordt nazorg gegeven wanneer de schuldhulp is afgerond. SHM Amersfoort is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De organisatie is in handen van een stuurgroep.

Download de laatste nieuwsbrief

Contact: info@shm-amersfoort.nl

Website: www.shm-amersfoort.nl

Contact: dowamersfoort@solcon.nl