Taizévieringen

Een interkerkelijke werkgroep zorgt ervoor dat er elke maand een Taizéviering voor jongeren tot ongeveer 35 jaar wordt gehouden. Die viering vindt plaats op vrijdagavond om 20.00 uur in de oud-katholieke kerk ‘Sint-Joris op ’t Zand’. De viering vindt plaats volgens een vaste volgorde: gebeden, veel zang en een ruime stilte en tijd voor persoonlijk gebed. Elk jaar wordt er in de zomer een jongerenreis van een week naar Taizé georganiseerd. De reis gaat per bus en de kosten worden zo laag mogelijk gehouden.

Contact: robert.kordes@gmail.com

Website: www.taizeamersfoort.nl