Enquête betrokkenheid Amersfoortse kerken bij vluchtelingen
februari 17, 2021
Nieuwsbrief RvK maart
maart 11, 2021
alles tonen

Bewust Kiezen

Graag maak ik u attent op de volgende bijeenkomst via ZOOM, die het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort organiseert samen met de Bergkerk en de Raad van Kerken Amersfoort :  


Bewust kiezen.  Welke waarden leiden ons bij het uitbrengen van onze stem op 17 maart?
woensdagavond 3 maart, 20.00u tot 21.45u 


Drie Amersfoortse spraakmakers vertellen hoe zij tot een keuze komen:
Giny Wierenga (r.k. voorganger),

Ton van der Ham (onderzoeksjournalist Zembla), 

Harm Dane (bestuurder Indebuurt033)

Daarna wordt verder gepraat in breakout rooms.
Gespreksleider is Jan van Baardwijk, predikant in de Bergkerk.
Zie bijgaand de flyer.
Wellicht kun u deze gebruiken om aandacht te geven aan de bijeenkomst? 

Organisatie/Opgave: Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort, emailadres  secretariaatscc@gmail.com
Na opgave krijgt u een zoomlink toegestuurd.

U wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro (over te maken op bankrekeningnummer NL31 RABO 0357 4808 72 t.n.v. PMM Jacobs en/of CP Scholten.

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort