Vespers

Vanaf 2002 worden door de Raad van Kerken Amersfoort vespers georganiseerd, die een bloeiende traditie zijn geworden. Zes keer per jaar op zaterdagmiddag om 17.00 uur: een moment van rust en bezinning in de Sint-Joriskerk. Bezoekers komen uit allerlei kerken, maar ook mensen zonder kerkelijke binding lopen binnen. De vespers hebben de sfeer van een Engelse Choral Evensong en duren ongeveer drie kwartier. Naast het St.-Joris kamerkoor werken regelmatig de Bergkerkcantorij, Capella Amersfoort, het Katholiek Kamerkoor Amersfoort en Vocaal Ensemble Voxtet mee.

Contact: basramselaar@kpnmail.nl