Start Vredesweek in de Sint Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand

Duurzame Week 8 – 14 oktober
september 4, 2019
E-flits september 2019
september 13, 2019
alles tonen

Start Vredesweek in de Sint Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand

Vredesweek 2019 Amersfoort  Vrede Verbindt over Grenzen 

OECUMENISCHE VREDESVIERING START VREDESWEEK 2019 

verhalen-liederen-gebeden 

Zaterdag 21 september 17.00  – 18.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur 
St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand Amersfoort

‘Moge de Heer u vrede geven’, zo begroette Franciscus de Egyptische sultan
in het Egyptische Damietta in 1219, dit jaar 800 jaar geleden.
Dat gebeurde In het midden van de vijfde kruistocht.
Franciscus zoekt de sultan op, vindt een weg door de strijdlinies heen, voert een
diepgaand gesprek met de sultan. Een christen en een moslim doorbraken de
spiraal van geweld en wreedheid. Ze nemen afscheid als vrienden.

Deze ontmoeting is een mooi voorbeeld van het Vredesweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’.
Onze samenleving heeft behoefte aan mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen.
Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie en nationalisme.

In deze oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek 2019
bezinnen we ons op wat vrede betekent.

U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Organisatie: Ambassade van Vrede Amersfoort.
Medewerking wordt verleend door het Apostolisch Genootschap, De Bron, Johanneskerk,
de r.k.parochie OL Vrouw van Amersfoort, de straatpastor, de St Franciscus Xaveriuskerk.