Week van Gebed

Wereldwijd komen in de Week van Gebed christenen uit allerlei tradities bij elkaar om samen te bidden. In Nederland stimuleren de landelijke Raad van Kerken en de organisatie MissieNederland lokale kerken om gezamenlijke gebedsbijeenkomsten te organiseren. Daarbij wordt materiaal aangereikt: liturgieboekje voor acht dagen, posters en bidkaartjes. Ook is er materiaal voor kinderen en tieners. In 2016 is de Week van Gebed van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari.

Meer informatie: www.raadvankerken.nl