Aandacht voor de “maand” van de schepping

Nieuwsbrief Raad van Kerken
juni 24, 2022
Kerkenpagina Stad Amersfoort 6 juli 2022
juli 6, 2022
alles tonen

Aandacht voor de “maand” van de schepping

Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de “maand van de schepping”. Het is een van de grote oecumenische thema’s. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de hele schepping belangrijk was.
In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. Laudato Si’ biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

Liturgiesuggesties

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode.
De Laudato Si’ Alliantie Nederland heeft het materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. Met het materiaal kun je inhoud geven aan de verwondering en zorgen rondom ‘ons gemeenschappelijke huis’, de aarde waar we deel van uitmaken. Het katern sluit aan bij het programma van het Vaticaan: in zeven stappen naar integrale ecologie.
Het Vaticaan nodigt iedereen uit om een veranderingsproces aan te gaan om duurzaam te leven volgens de theorie van integrale ecologie van paus Franciscus.

Lees meer over dit thema op de website De Roerom