april 9, 2018

Schema Vesperdiensten Sint Joriskerk

De Vespers in de Sint Joriskerk worden georganiseerd door de Raad van Kerken – Amersfoort. De HEER zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. […]
april 9, 2018

Vespers in de Sint Joriskerk

Op zaterdagmiddag 19 mei om 17:00 uur, de dag voor het Pinksterfeerst, vindt er in de Sint Joriskerk weer een oecumenische Vesperdienst plaats. Deze Vespers worden […]
oktober 19, 2017

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen

In 2009 besloot de Conferentie van Europese Kerken (CEC) te Lyon zich ervoor in te zetten dat kerken in Europa de vele vluchtelingen en migranten herdenken […]
maart 22, 2017

Sing in bij de Raad van Kerken

Er komt een sing-in bij de Raad van Kerken op 16 juni 2017 ‘s middags. Mensen die niet zo vaak bij de Raad om de hoek […]
juni 11, 2016

Wereldvluchtelingendag 20 juni a.s.

Aan de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken Amersfoort – Algemeen Bestuur – contactadressen kerken – diaconieën – leden Taakgroep Kerk en Samenleving Geachte Dame/Heer, […]