Nieuws

Wake voor vluchtelingen 2023

Waken is ..niet slapen, maar ontwakenniet weglopen, maar stil staanniet wegkijken, maar juist onder ogen zieniet je doof houden, maar aanspreekbaar zijn Waken is..Opstaanwaakzaam zijnwachten en verwachtenhoopwekkend. (tekst met dank … >>