Taakgroep Missionaire Presentie

De taakgroep heeft als doel mensen, voor het eerst of opnieuw, in aanraking te brengen met het evangelie. Daarvoor worden verschillende activiteiten ontplooid:

  • Met de Raad van Kerken als ‘zendende’ organisatie wordt al vele jaren godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen gegeven. Dit is een keuzevak, één uur per week, waarvoor ouders hun kinderen kunnen aanmelden. Bij voldoende deelname wordt dan een groepje gevormd. In Amersfoort zijn drie docenten werkzaam, die op zes scholen komen. Zij zijn in dienst bij het Protestants Centrum Godsdienstig Vormings Onderwijs te Utrecht. Meer informatie op: pcgvo.nl
  • Momentum in de Sint-Joriskerk. Een werkgroep zorgt ervoor dat de kerk van mei tot oktober op zondagmiddag open is voor bezichtiging. Om 15.00 en om 16.00 uur is er Momentum in het koor van de kerk – een kwartier met muziek, lezing uit de Bijbel, Onze Vader en zegenbede. Medewerking verlenen musici, een lectorenteam en gastvrouwen/heren uit verschillende kerken.
  • Website ·  Website voor Amersfoorters die op zoek zijn naar God, geloof of kerk. Er zijn links naar landelijke websites over het geloof en de Alpha-cursussen. De site biedt de mogelijkheid om (eventueel anoniem) vragen te stellen aan de webpastor. Website: www.geloven033.nl.
  • Sinds 2023 ontmoeten kerken elkaar om het gesprek en de samenwerking met elkaar gaande te houden. Neem gerust contact op om hierin mee te doen vanuit jouw gemeente.

Contact: ritahunink@gmail.com