Home

De Raad van Kerken Amersfoort is een verband van Amersfoortse kerken en geloofsgemeenschappen. Een groeiend aantal kerken (sommige bestaande uit een groot aantal wijkgemeenten/kerkgebouwen) en geloofsgemeenschappen hebben zich aangesloten. Zij zijn zich bewust van het belang elkaar te kennen, te informeren en samen te werken. Zo krijgt de oecumene – de eenheid van christenen – inhoud.

Niet minder belangrijk is het die eenheid gezicht te geven door op allerlei manieren samen naar buiten te treden. De Raad van Kerken Amersfoort is namens de kerken aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente. Ook maken vertegenwoordigers van de Raad deel uit van het Amersfoortse Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.