Partners

Missionaire Presentie

Website voor mensen die op zoek zijn naar God, geloof en kerk.

www.geloven033.nl

 

Raad van Kerken Nederland

www.raadvankerken.nl

 

Ruimteviering

Maandelijkse oecumenische viering in de Sint-Aegtenkapel op ’t Zand.

www.ruimteviering.nl

 

SchuldHulpMaatje

Project dat de hulp van ‘maatjes’ aan mensen in financiële problemen organiseert.

www.schuldhulpmaatje.nl

 

Amersfoort Platform voor Levensbeschouwingen & Religies

De Raad van Kerken Amersfoort is vertegenwoordigd in dit overlegorgaan van kerk, synagoge en moskee.

www.amersfoortsplatform.blogspot.nl


Zindex033.nl
Een site met het overzicht van de activiteiten in de stad rond kerk, geloof en levensbeschouwing.