Taizévieringen

Een interkerkelijke werkgroep zorgt ervoor dat er elke maand een Taizéviering voor jongeren tot ongeveer 35 jaar wordt gehouden.  De viering vindt plaats volgens een vaste volgorde: gebeden, veel zang en een ruime stilte en tijd voor persoonlijk gebed.

zie ook: www.zindex033.nl voor de laatste informatie