Symposium Rome-Reformatie

Het platform Rome Reformatie is opgericht in 2017 en is ontstaan uit een verlangen naar zichtbare eenheid tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie.

Het doel van het Platform is, op basis van de Verklaring, verder te werken aan het doel van de eenwording van de kerk. 
Een eerste stap is het beschikbaar stellen van de Verklaring, in de hoop dat deze Verklaring oproept tot gesprek en bezinning en zo een positieve bijdrage kan leveren aan het doel van het Platform. 

Het Platform organiseert nu een symposium als een van de stappen om voortgang te maken op de gezamenlijke weg. U bent van harte uitgenodigd, meld u aan!

Uitnodiging Symposium