Presentie

Taakgroep Kerk & Samenleving

De taakgroep Kerk & Samenleving participeert in diaconaal/maatschappelijke overlegorganen en organisaties.

Lees meer

Taakgroep Missionaire Presentie

De taakgroep heeft als doel mensen, voor het eerst of opnieuw, in aanraking te brengen met het evangelie. Daarvoor worden verschillende activiteiten ontplooid: Met de …

Lees meer

Taakgroep Publiciteit en Communicatie

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor de communicatie over de werkzaamheden en initiatieven van de stedelijke Raad.

Lees meer

Taakgroep Jeugd

De Amersfoortse Raad van Kerken wil vanuit haar missie ook van betekenis zijn voor de jeugd in de gemeente Amersfoort (dus inclusief Hoogland en Hooglanderveen). …

Lees meer

Aangesloten kerken

Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) Adventkerk www.adventkerk-amersfoort.nl Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) Bergkerk www.bergkerkamersfoort.nl Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) De Bron www.debronamersfoort.nl Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) De Brug …

Lees meer