Bestuur en organisatie

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Raad van Kerken Amersfoort bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Als regel wordt vijf keer per jaar vergaderd, zoveel mogelijk in wisselende kerkgebouwen. Het kerkgenootschap waar het bestuur te gast is, geeft een presentatie. Naast het geloofsgesprek staat bezinning op de verschillende werkvelden op de agenda, aangedragen vanuit de Taakgroepen of ingeleid door een gast. Verder actuele informatie vanuit de verschillende kerken. Met een avondgebed – zo mogelijk in de kerkzaal -wordt de vergadering afgesloten.

Dagelijks Bestuur

  • Voorzitter: ds. Anna Walsma

  • Vice-voorzitter: I. (Irene) Vriens
  • Secretaris / portefeuillehouder Kerk & Samenleving: H.K. (Huib) Klamer, E-mail: secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl, Muurhuizen 54 – 3811EK Amersfoort – tel 033 4619433 / 06 52454971
  • Penningmeester: K.J. (Kees) Hummelen RA,

  • Portefeuillehouder Missionaire Presentie: H. (Rita) Hunink-Sterken

  • Portefeuillehouder Publiciteit en Communicatie: G. vd Weg

Bankrekening

NL18 INGB 0002 3071 32 t.n.v. Stichting ten dienste van de Raad van Kerken Amersfoort

Organogram RvK

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2017  

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Beleidsplan RvK-A 2018-2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslagen 2020

Jaarverslagen 2021

Financieel jaarverslag 2021

Financieel Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023