ANBI

De Stichting Raad van Kerken Amersfoort verwerft haar inkomsten door bijdragen te vragen aan de aangesloten kerken. Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel subsidies voor enkele activiteiten.

Om aan de voorschriften voor een ANBI te voldoen, publiceren we ieder jaar een financieel en inhoudelijk jaar verslag

Lees de jaarverslagen 2020