Week van Gebed 2023

Wereldwijd komen in de Week van Gebed christenen uit allerlei tradities bij elkaar om samen te bidden. In Nederland stimuleren de landelijke Raad van Kerken en de organisatie MissieNederland lokale kerken om gezamenlijke gebedsbijeenkomsten te organiseren. Daarbij wordt materiaal aangereikt: liturgieboekje voor acht dagen, posters en bidkaartjes. Ook is er materiaal voor kinderen en tieners.

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook jij kunt meedoen! 

In 2023 valt de gebedsweek op 15 t/m 22 januari 
Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot meer eenheid. Daarom deel ik in dit artikel 3 tips voor het samen bidden.

Meer informatie: www.raadvankerken.nl