WERELDVLUCHTELINGEN
juni 14, 2021
Momentum is weer van start gegaan
juni 16, 2021
alles tonen

Aandacht voor het klimaat


zondag  3 en 10  oktober:
1e Nieuwsbrief


Klimaatpelgrims  langs  Amersfoort

Van 5-7 oktober verblijft een groep van 30 klimaatpelgrims in Amersfoort, in het Brandpunt (Kattenbroek).
Vertrokken uit Polen en Duitsland lopen ze naar Glasgow, waar ze van 1-12 november de klimaatconferentie bijwonen.
Een cruciale conferentie waar concrete plannen moeten worden vastgesteld, als uitwerking van de eerdere  afspraken in Parijs in 2015.
De klimaatpelgrims vragen met hun tocht lokaal aandacht voor klimaatverandering en klimaatrechtvaardigheid.

Houd rekening met zondag 3 en 10 oktober 

Kerken kunnen 3 en 10 oktober gebruiken om aandacht te geven aan klimaat en duurzaamheid.
De werkgroep 033 GroeneKerken, gelieerd aan de Raad van Kerken Amersfoort, zal  met nadere suggesties komen voor:
– zondag 3 oktober:  viering,  nevenbijeenkomsten voor  jongeren;
– zondag 10 oktober: gedacht wordt om zondagmiddag een mini-pelgrimage te organiseren langs Amersfoortse kerken. 

Nadere informatie    

U ontvangt nadere schriftelijke informatie, zo mogelijk begin juli

Leden van  de werkgroep 033GroeneKerken geven graag nadere informatie:
– Johan van Dalen (De Inham)           ljvandalen@planet.nl
– Josien Kieskamp (Bergkerk)           bergkerkdiaconie@gmail.com
– Huib Klamer (Franciscus Xaveriuskerk) hkklamer@casema.nl
– Gerard Rosbergen  (Johanneskerk)  gerardrosbergen@gmail.com

– Remko van der Vos  (Fonteinkerk)  mathildeenremko@hotmail.com
– Gerard Verweij (Het Brandpunt)      gverweij2@hotmail.com