Nieuws

mei 20, 2017

Kort verslag van de regio-bijeenkomst 20 mei 2017 te Amersfoort (update)

De bijeenkomst werd georganiseerd door de PKN De Inham te Hoogland, de Johanneskerk te Amersfoort en de Raad van Kerken Amersfoort. Het doel van dit samenzijn was […]
mei 16, 2017

Nieuwsbrief Schuldhulpmaatje

Vanuit de Taakgroep Kerk en Samenleving krijgen we alweer de 12e nieuwsbrief van het SchuldHulpMaatje project. Nieuwsgierig? U kunt de nieuwsbrief hier lezen. Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje Amersfoort […]
mei 16, 2017

Jaarverslag 2016 is verschenen

Het jaarverslag over 2016 van de Raad is verschenen. In dat verslag worden ook de beleidsvoornemens voor 2017 beschreven. U kunt daar hier kennis van nemen. […]
mei 9, 2017

Ambt en Spiritualiteit

Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Dat is een van de vragen die centraal staat op de oecumenische bijeenkomst op 25 juni in Amsterdam. Andere […]
mei 9, 2017

Vakantiegeld delen (PKN) weer van start

‘Ik ben blij dat ik in de vakantie jarig ben’ zei een meisje uit groep zes. ’Want ik kan op school niet trakteren’. Voor een traktatie […]