Kerkdiensten

Het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort publiceert elke week een overzicht van kerkdiensten in de stad van de verschillende kerken.

U vindt hieronder de vieringen van het weekend van 16 en 17  februari