Werkgroep godsdienstig vormingsonderwijs openbare scholen

 Leden gezocht

Godsdienstig vormingsonderwijs is een vak apart, zeker op openbare basisscholen. De lessen zijn informatief, leerlingen vormen zich ervaringsgericht en vanuit de persoonlijke betrokkenheid van een docent een beeld van diens godsdienst. Docenten die zelf behoren tot een godsdienstige stroming geven de lessen aan leerlingen van wie hun ouders het van belang vinden dat zij met deze stroming kennismaken.

In Amersfoort en Leusden is een werkgroep actief die docenten ondersteunt die christelijk vormingsonderwijs geven. Vijf docenten geven wekelijks les op acht openbare basisscholen in onze plaatsen. Mariëtte Budding, een van hen, beschrijft de band met de scholen als hecht: ‘We merken dat we er helemaal bij horen. De waarde van dit godsdienstig vormingsonderwijs is voor mij, dat de kinderen vanuit hun enthousiasme in gesprek komen over de mooie dingen in hun leven en waar zij als kind mee worstelen. En dat ze ontdekken dat deze thema’s ook een rol spelen in de geloofstradities waarvoor wij staan.’

De werkgroep bestaat uit vier leden. Hun ondersteuning bestaat uit een halfjaarlijkse bijeenkomst met de docenten, publiciteit geven aan hun werk, versterken van hun banden met plaatselijke kerken en het vinden van sponsors voor lesmaterialen. Ook kijken ze met docenten mee waar zij behoefte aan hebben en bidden met hen om zegen over hun werk.

Leden gezocht

Door vertrek van leden zoekt de werkgroep versterking. Wie interesse heeft om het werk van christelijke vormingsdocenten mede te ondersteunen, is van harte welkom zich bij de werkgroep aan te sluiten. Op jaarbasis kost het maximaal 20 uur vrijwillige inzet. Meer informatie is te verkrijgen bij caklapwijk@planet.nl . Op www.pcgvo.nl vind je meer informatie over de lessen.

beeld: https://dordtcentraal.nl.Zestig-jaar-godsdienstige-vorming-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *