juni 22, 2022

Visienota landelijke Raad: ‘Naar een duurzame teokomst’

GEPUBLICEERD OP 21 JUNI 2022 Op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken van de Raad unaniem in met de nieuwe visienota ‘Naar een duurzame […]
oktober 18, 2021

Eenvoudig leven – waar begin je (aan)?

Het laatste VN-klimaatrapport heeft ons nog eens met de neus op de feiten gedrukt:  we zijn hard op weg deze wereld onleefbaar te maken. Onvermijdelijk doemen […]
september 29, 2021

Klimaatpelgrims strijden voor klimaatrechtvaardigheid

Van 5 tot 7 oktober verbleven 30 internationale klimaatpelgrims in Amersfoort. Het Amersfoorts netwerk 033Groenekerken ontving de pelgrims twee nachten in het kerkelijk Oecumenisch centrum Het […]
september 17, 2021

Klimaat en jongeren

Aan  alle jongerenwerkers, leiding van kindernevendiensten en alle anderen die betrokken zijn in het jeugdwerk van de kerken in Amersfoort. Suggesties voor bijeenkomst over klimaat op […]
augustus 20, 2021

Aandacht voor het klimaat – 1e nieuwsbrief

Klimaatpelgrims  langs  Amersfoort Van 5-7 oktober verblijft een groep van 30 klimaatpelgrims in Amersfoort, in het Brandpunt (Kattenbroek). Vertrokken uit Polen en Duitsland lopen ze naar […]