Klimaatpelgrims strijden voor klimaatrechtvaardigheid

Van 5 tot 7 oktober verbleven 30 internationale klimaatpelgrims in Amersfoort. Het Amersfoorts netwerk 033Groenekerken ontving de pelgrims twee nachten in het kerkelijk Oecumenisch centrum Het Brandpunt. Tijdens dit verblijf gingen de pelgrims in gesprek met Amersfoorters over het klimaat en klimaatrechtvaardigheid. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconferentie.

Ontmoet de pelgrims

De pelgrims vertrekken dinsdagochtend uit Voorthuizen en arriveren rond 16.30 uur in Het Brandpunt. Woensdagmorgen 6 oktober gaan de pelgrims van 10.30 tot 12.00 uur in gesprek over klimaat en klimaatrechtvaardigheid in Het Brandpunt. Iedere belangstellende kan de pelgrims ontmoeten. Aanmelden kan via 033groenekerken@gmail.com.
’s Middags bezoeken de pelgrims diverse kerken in Amersfoort. Aan het eind van de middag ontmoeten de pelgrims in Het Brandpunt wethouder Cees van Eijk. Daarna is er ’s avonds om 19.30 uur een korte viering in Taizé-stijl, deze viering is vrij toegankelijk. Het Brandpunt is aan de Laan naar Emiclaer 101 te Amersfoort. Donderdagochtend 7 oktober vertrekken de pelgrims om 09.00 uur naar Zeist.

Klimaatverandering

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De pelgrims bezoeken diverse kerken langs de route op weg naar Glasgow. Dagelijks wandelen zij zo’n 25km. Met deze pelgrimstocht wordt aandacht gevraagd voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrims benadrukken de urgentie van het klimaatprobleem en roepen op tot klimaatgerechtigheid. En de pelgrims stellen vragen als: hoe kunnen we zorg dragen voor de schepping?, hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in onze samenleving en ons eigen leven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *