WAKE voor VLUCHTELINGEN


Op 17 – 18 juni is de Johanneskerk open tijdens de Nacht van de Vluchteling
Kom binnen en waak een moment met ons mee!

Al sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling ‘de Nacht van de Vluchteling’ met een
nachtelijke wandeling. De Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort is tijdens deze nacht 24
uur open met een WAKE, van zaterdag 17 juni 12:00 uur tot zondag 18 juni 12:00 uur.
De WAKE voor Vluchtelingen is een oecumenisch initiatief van diverse
geloofsgemeenschappen, samen met de Amersfoortse afdeling van Amnesty International.

Gedurende een etmaal zijn er in de Johanneskerk ontmoetingen en gesprekken om
aandacht te vragen voor mensen die moeten vluchten vanwege oorlog, overtuiging, of
klimaatverandering.
Elk even uur begint met een bezinnend moment: er is muziek, er wordt gezongen, of er is
stilte. De namen worden genoemd van slachtoffers die in 2022 aan de grenzen van Europa
zijn gevallen. Voor hen steken we een kaars aan.
Amnesty International Amersfoort wandelt mee met de deelnemers van de ‘Nacht’ en in de
kerk is er gelegenheid om brieven voor gevangenen te schrijven.
Dankzij samenwerking met Galerie De Ploegh is de tentoonstelling ‘Ik zie je, ik hoor je’ te
zien.
We hopen op veel bezoekers die kort of langer met ons mee willen waken uit solidariteit met
de vluchtelingen.
Via de website van de Johanneskerk is vanaf half mei het actueel bijgewerkte programma te
zien.
Voor de uitvoering van het programma en voor de bezinnende momenten zijn vrijwilligers
nodig. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via diaconie@johanneskerk.nl

Inlichtingen: diaconie@johanneskerk.nl