Amersfoortse kerken steunden asielzoekers in sporthal Zielhorst

Na een oproep van de gemeente Amersfoort hebben Amersfoortse kerken gezamenlijk € 5.756 opgehaald voor leefgeld aan asielzoekers, die verblijven in sporthal Zielhorst te Amersfoort. De Raad van Kerken, die hierbij het initiatief nam, spreekt van een succesvolle inzameling. 

Met het opgehaalde bedrag is namelijk voldaan aan de vraag van de gemeente om 100 asielzoekers 4 weken te voorzien van leefgeld. Volgens geldende regelgeving (richtlijn leefgeld COA) bedraagt het leefgeld € 13 per persoon per week; in totaal dus voor een periode van 4 weken voor 100 personen een bedrag van € 5.200. 

De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hadden de gemeente Amersfoort eerder al dringend gevraagd om opvang te bieden aan asielzoekers, ter ontlasting van de overbelaste opvang in Ter Apel. De gemeente was bereid om 4 weken noodopvang te bieden in sporthal Zielhorst bestaande uit een slaapplek, gelegenheid tot douche/toilet en drie maaltijden per dag (bed, bad en brood). 

De verstrekking van leefgeld betrof in eerste instantie 4 keer een wekelijkse sessie in de sporthal. Tegen het einde van deze periode kwam de gemeente Amersfoort met de mededeling dat de sporthal voor nóg 2 weken beschikbaar werd gesteld aan het COA. Het verzoek was om ook voor deze weken de verstrekking van leefgelden te verzorgen. De Raad van Kerken heeft dit verzoek positief beantwoord.

Op 8 augustus zijn er ijsjes uitgedeeld aan de asielzoekers, om afscheid van ze te nemen. De sporthal Zielhorst is vanaf 15 augustus weer nodig voor de normale sportactiviteiten, zodat er een eind kwam aan de inzet van de sporthal voor de noodopvang van asielzoekers. Het uitdelen van de ijsjes was een initiatief van wijkbewoners Zielhorst, dat de Raad van Kerken financieel ondersteunde. 

——————————————————————————————————— 

Voor nadere informatie:
Jennie Harmelink,
lid Taakgroep Kerk en Samenleving Raad van Kerken Amersfoort,
Diaconaal Opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort en Protestantse Gemeente Hoogland, Amersfoort-Noord
email: jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl
tel: 033-4637795/06-40307382

beeld: destadamersfoort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *