Symposium ‘Van oorlog naar vrede’


 • Datum: 24 februari 2023 13:00 – 16:30
 • Locatie: St. Bavo Kathedraal
 • Adres: Leidsevaart 146, Haarlem

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) organiseert het symposium ‘Van oorlog naar vrede’. Een jaar oorlog in de Oekraïne: hoe te komen van conflict naar samenwerking.

‘Wie vrede wil, moet zich op oorlog voorbereiden’ zegt een Romeins gezegde. Maar geldt ook niet omgekeerd: ‘Wie oorlog wil, moet zich op vrede voorbereiden’? Hoe komen we weer uit een gewapend
conflict, kunnen we (militaire) spanningen afbouwen en werken aan internationale structuren van vertrouwen, overleg en samenwerking? Op 24 februari 2022 begon Rusland een oorlog in haar buurland
Oekraïne. Deze oorlog, die nu al een jaar duurt, is geen lokaal conflict maar verdeelt het hele Europese continent – als we niet oppassen de komende decennia. De spanningen lopen zo hoog op dat de inzet van kernwapens niet wordt uitgesloten. De situatie lijkt politiek en militair vastgelopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken op welke manieren, en vanuit welke bronnen, een opening naar vrede in Europa gemaakt kan worden.

Programma

 • Erik Sengers Opening (dagvoorzitter)
 • Mgr. Everard de Jong Inleiding
 • Gertjan Jelsma Oorlog in Oekraïne en de Nederlandse krijgsmacht
 • Don Ceder Internationale structuren in Europa en het mislukken van het overleg
 • Fred van Iersel Uitspraken over oorlog en vrede van paus Franciscus
 • Jan Peters sj Wegen naar een toekomst van verzoening en veiligheid
 • Erik Sengers Uitwisseling met de deelnemers aan het symposium
 • Mgr. Jan Hendriks Afsluiting symposium

Personalia

 • Mr. Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en woordvoerder defensie
 • Mgr. dr. Everard de Jong, bisschop, apostolisch administrator van het Nederlands militair ordinariaat
 • Prof. dr. Fred van Iersel, diaken, emeritus-hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan Tilburg University, en bestuurslid CSLK
 • Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Lt. Kol. Gertjan Jelsma, hoofd expertisecentrum Koninklijke Militaire School
 • Prof. dr. Jan Peters, jezuïet, emeritus-hoogleraar Arabisch en Islamologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van Pax Christi Nederland
 • Ddr. Erik Sengers, diaken legeraalmoezenier, en bestuurslid CSLK

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan dit symposium, stuurt u dan een bericht aan info@cslk.nl.
Het CSLK zal u dan nader informeren.

bron: raad van kerken nl