Vaticaan en Wereldraad bundelen krachten

De afgelopen dagen vond in Rome een overleg plaats met afgevaardigden van de Heilige Stoel en de Wereldraad van Kerken voor een gezamenlijke verklaring over vredesopvoeding. Allebei achten ze die samenwerking noodzakelijk, gezien de hoogdringendheid van deze materie in de huidige mondiale context.

Voor het Vaticaan bereiden leden van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog mee de tekst voor. Tegelijk is ook dit, kort na de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, een kans om de hartelijke en vruchtbare samenwerking met de Wereldraad van Kerken te versterken en een constructieve dialoog aan te knopen met individuen en gemeenschappen van andere religieuze tradities, zegt een afgevaardigde van de raad.

Eind vorig jaar riepen leden van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede en verschillende katholieke organisaties na een overleg in Rome de paus al op om een vredesencycliek te schrijven, waarin het belang van dialoog en vredesopvoeding zou worden benadrukt.

Bron: SIR/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *