Verklaring n.a.v de aanslagen op Shri Lanka


Foto Stringer / REUTERS

Naar aanleiding van de aanslagen in Sri Lanka heeft het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwing en Religies, waarin de Raad van Kerken Amersfoort participeert, de volgende verklaring opgesteld:
“De hartverscheurende berichten van verwoesting en verderf uit Sri Lanka laten ons zien waar een boodschap van haat en bloeddorst toe kan leiden. De zogenaamde Islamitische Staat heeft met haar acties al meermalen laten zien dat zij verdriet, pijn en afschuw kan zaaien. IS laat zien wat ze is: Vijand van samenleven. Vijand van onderling begrip. Vijand van de vrede. Sri Lanka is een land waarin Hindoes, Boeddhisten, Christenen en Moslims proberen samen te leven. Dat is een moeizaam en broos proces. Hoe lafhartig is het om dat te doorkruisen door de weerloze levens van onschuldige kinderen, mannen en vrouwen weg te nemen. Ons medeleven gaat uit naar de honderden gewonden en de nabestaanden van de meer dan driehonderd doden.“

Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies