Nieuws

november 26, 2019

Meer evensongs in St. Joriskerk

De Raad van Kerken in Amersfoort heeft plannen ontwikkeld om het aantal evensongs in de St. Joriskerk uit te breiden. Om te beginnen op de vier zondagen […]
november 12, 2019

Bloemschikking bij Week van gebed

Het thema van de Week van gebed ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ – naar Handelingen 28 vers 2 – heeft Charlotte Kwak, betrokken bij de […]
november 6, 2019

Op zoek naar geloofwaardige identiteit

Oecumenelezing 2020 In Christus – en in Nederland Op zoek naar geloofwaardige identiteit Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op […]
november 5, 2019

e-flits november 2019

 E-FLITS NOVEMBER OECUMENISCH NIEUWS Rome-Reformatieberaad over rechtvaardiging en heiliging Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceerde het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure […]
oktober 23, 2019

Dom Helder Camaralezing

Amsterdam, 25 november 2019: Het thema van de Dom Hélder Câmaralezing op 25 november 2019 is dit jaar: ‘Bijbellezen in een verdroogd land’. Klimaat en geloof. Hoe gaat dat […]