Oecumenisch Bulletin over Maria

Bij de uitgave ‘Maria’

 

Bij Maria: downloaden brochure : klik hier
Maria-liederen: klik hier
Handreiking voor bespreking: zie hieronder


In de 59e uitgave van het Oecumenisch Bulletin (mei 2019) staat Maria centraal. Naar ons idee leent dit nummer zich goed voor inhoudelijke bezinning in lokale Raden van Kerken en op andere plekken waar christenen samenkomen voor ontmoeting en gesprek. Om behulpzaam te zijn bij het op gang brengen van dit gesprek, treft u hieronder enkele gespreksvragen aan.

1) Bij de persoonlijke reflecties op Maria (verspreid door het nummer)

Diverse auteurs geven hun eigen kijk op Maria. Die wordt gereflecteerd in de rode opschriften van de artikeltjes.

– Welk van de verschillende ‘titels’ van Maria spreken u aan? (zie ook inhoudsopgave) Welke niet? Kunt u aangeven waarom?

– Welke benaming zou u zelf willen toevoegen als u denkt aan de rol en positie van Maria in uw leven?

2) Bij het artikel van Geert van Dartel (p.6 en volgende)

In de laatste alinea beschrijft Van Dartel het voorstel dat het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit deed om het feest van de Annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, op 25 maart tot een oecumenische feestdag te maken. Bespreek dit idee. Wat vindt u hiervan? Wat zou deze oecumenische feestdag toevoegen aan de bestaande christelijke feestdagen? Wat zijn mogelijke kansen? Wat zijn mogelijke obstakels?

3) Bij de bijbelse verkenning ‘Het begint met Mirjam’ (p.19 en volgende)

In zijn bijbelse verkenning noemt Kees Posthumus Maria consequent ‘Mirjam’. Want net als de oudere zus van Mozes is Maria allereerst een joodse vrouw en net als Mirjam wordt zij betrokken in Gods bevrijdende werk van uittocht en verlossing van het volk Israël. Posthumus zegt: ‘De woorden uit het Magnificat zijn regelrecht weggewandeld uit de Joodse Schrift’.

Lees samen het loflied van Mozes en Mirjam (Exodus 15: 1 t/m 21) en vervolgens het Magnificat  (Lucas 1: 46 – 55). Bespreek de overeenkomsten.

4) Bij de afbeeldingen

In dit thema-nummer van het Oecumenisch Bulletin vindt u zeer uiteenlopende afbeeldingen van Maria. Van oude iconen tot eigentijdse verbeeldingen.

– Welk afbeeldingen spreken u aan? Kunt u aangeven waarom? Welke waarde of welk gevoel vertegenwoordigt deze afbeelding voor u?

– Zijn er afbeeldingen waarmee u moeite hebt? Zo ja, welke? Moeite hebben met een afbeelding kan betekenen dat een waarde die u koestert in het geding is. Kunt u benoemen aan welke waarde afbreuk gedaan wordt door de wijze waarop Maria is afgebeeld?

– Kunt u, aan de andere kant, de intentie van de kunstenaar begrijpen om Maria juist op deze wijze af te beelden?

5) Bij het gedicht van Kurt Marti (p. 41)

Kurt Marti, dichter en Zwitsers predikant, schreef een gedicht over Maria, dat bij verschijnen nogal wat stof deed opwaaien. In dit gedicht weert Maria zich tegen het beeld dat in de loop der eeuwen van haar gemaakt is als deemoedige maagd. Ze weigert aanbeden te worden door potentaten, maar wil daarentegen onderdrukten hoop geven. Marti benadrukt daarmee het revolutionaire karakter van het Magnificat en schaart Maria in de rij van opstandige vrouwen die de ‘mannengeschiedenis’ doorbreken. Lees samen het gedicht en bespreek het.

6) Bij de persoonlijke reflecties

Diverse auteurs schrijven dat  de woorden van het Magnificat een opdracht vormen voor christenen van vandaag. Die opdracht kunnen we pastoraal, diaconaal of missionair verstaan. Hoe geeft u in uw parochie, gemeente of geloofsgemeenschap vorm aan die opdracht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *