Inspirerende jubileummiddag Raad van Kerken Amersfoort

‘Luther zou niet uit de R.K. Kerk van vandaag zijn gestapt’. Dat zei dr. Arjan Plaisier, predikant in de Protestantse Kerk Nederland, op zaterdag 18 mei 2019. Het 50-jarig bestaan van de Amersfoortse Raad van Kerken was aanleiding voor een inhoudelijke bezinning. Ruim 100 belangstellenden waren afgekomen op de middag, die ook een feestelijk tintje had, in Kruispunt-Vathorst.

Hoe is de stand van zaken na 400 jaar scheiding Rome-Reformatie?
Plaisier toonde met verschillende voorbeelden aan hoe de kerken elkaar de laatste decennia inhoudelijk genaderd zijn.
In een tweede lezing bracht de rooms-katholieke prof.dr. Marcel Poorthuis weer andere aspecten naar voren die tot eenzelfde conclusie leidden.
Oecumene kan versleten en saai lijken, zo werd deze middag gezegd.
Maar vereniging van de kerken is vandaag de dag niet meer een vrijblijvend iets, er zullen stappen gezet moeten worden.

U vindt de tekst van beide lezingen via hieronder aangegeven links:

ds. A.Plaisier: Rome en Reformatie: een pleidooi voor vereniging

prof. dr. M.J.H.M. Poorthuis: Toenadering vanuit eigen kracht

 

  foto: Marja Brak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *