Suggesties voor vieringen

De bronafbeelding bekijken

Suggesties voor viering rondom duurzaamheid op 3 oktober 2021


Vooraf
: het betreft hier suggesties/voorbeelden.
U kunt hier uiteraard  in selecteren/knippen en een eigen geheel samenstellen.

0 Algemeen
Voor de hele viering  geven wij een aantal links waar u veel ideeën kunt vinden:

– zeer uitgebreid, met veel verwijzingen:

https://toolkit.groenekerken.nl/toolkit/de-schepping-vieren/vier-de-schepping/

– https://www.scheppingvieren.nl/category/vorm/vieringen/                                       

Tekstvak: Ik  ben leven dat wil leven temidden van  leven dat leven wil
Albert Schweitzer
www.laudato-si.nl   https://laudato-si.nl/vieren/liturgische-bouwstenen
– https://www.michanederland.nl/zondag

1 Welkom/entreegebed                                                       

Een voorbeeld:
God van de
 schepping, Gij hebt ons de aarde in handen gegeven, om haar liefde te beheren, haar met zorg te bewaren. Doe ons opstaan  uit sleur en onverschilligheid en schenk ons van dag tot dag, meer aandacht voor alles, wat Gij ons hebt toevertrouwd. Dat vragen wij U door Hem  die de aarde diende, Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

2 Liederen

– Psalm 104, Psalm 19, Psalm 148

– Zie bijlage 1 voor andere suggesties
– Zonnelied van Sint Franciscus ; www.scheppingvieren.nl  (eventueel verkorten), bijlage 2

https://laudato-si.nl/pic/laudato-si-cover.png3 Suggesties voor bijbelteksten en preek [1]
– Genesis 1 en 2; psalm 104: zie https://www.arocha.nl/nl/kerken-en-schepping/materialen/
– Genesis 9: 8 e.v : over Verbond van Noach met mensen en dieren;
zie https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2019/06/Kerkenpakket-Micha-Zondag-2019-1.pdf

– Genesis 26: 12-31: over schaarse waterputten
– Sabbat: rust voor mens en dier na zes dagen scheppingswerk (Genesis 1, Exodus 31); rust voor de akkers in het sabbatsjaar: Leviticus 25: 2-4
– Job 38: over Gods aanwezigheid in de schepping
– Jezus Sirach 42, 21 tot 43, 26: lofzang op de schepping
– Mattheus 6: 25-34: over de leliën des velds

Tekstvak: Brandend braambos

De aarde zit boordevol  hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning
4 Collecte
– Suggestie voor een omgekeerde collecte:
in plaats van iets in een collectezak/bak te stoppen halen gemeenteleden een duurzame  uitdaging uit de collectezak.

https://www.michanederland.nl/zondag/aandeslag/ Suggesties collecte


5 Voorbeden

– Bede uit de encycliek Laudato si (de encycliek geeft twee voorbedes, helemaal aan het eind)
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000&id=10202

6 Vredeswens
– zie lied bijlage 3

7 Zegen
– suggestie: spreek de zegen niet alleen uit  over aanwezigen maar breid die uit  tot alle levende wezens, tot alles dat leeft (planten, dieren, in al hun verscheidenheid).

https://toolkit.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2019/10/avel-chuklanov-ea3pn7zCisI-unsplash-650x350.jpg

Bijlage 1 Liedsuggesties

            Bijlage 2   Zonnelied van Franciscus

Bijlage 3  Vredeswens


[1] een aantal suggesties zijn ontleend aan het boekje Eenvoudig leven (2021), waaraan een aantal Amersfoortse schrijvers meewerkte (Schenderling, De Leede, Van Noppen) 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *