Conferentie Kinderarmoede met minister Carola Schouten

Op zaterdag 12 november zal minister Carola Schouten van Armoedebestrijding aanwezig zijn op
de Conferentie Kinderarmoede in de Sint Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort. Aanleiding van de
conferentie is de toenemende armoede onder kinderen.

Uit ervaring
Honderdduizenden Nederlanders leven al jaren in armoede, waaronder ongeveer 220.000 kinderen.
De Rotterdamse armoedeactivist Vanessa Umboh zal op de conferentie een beeld van deze situatie schetsen. In haar boek ‘Moeder van 40.000 kinderen’, dat eerder dit jaar verscheen, vertelt ze over de enorme persoonlijke gevolgen van kinderarmoede, zoals stress en schaamte.
Umboh weet waar ze over praat; na een ontslag belandde ze in de bijstand en leefde ze drieënhalf jaar op een budget van 28 euro per week.

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Eerlijke verdeling
Minister Schouten zal ingaan op vragen als: Hoe ziet een eerlijke verdeling van welvaart er eigenlijk
uit? Kunnen we van de politiek in een beschaafd land als Nederland verwachten dat ze een einde
maakt aan armoede? Of huldigen we de opvatting dat ‘de armen altijd met ons zullen zijn’?

Amersfoortse actualiteit
De Amersfoortse wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh en diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink zullen nader ingaan op de Amersfoortse actualiteit. In een College Tour-achtige setting krijgen aanwezigen alle gelegenheid om minister Schouten en armoedeactivist Umboh het vuur na aan de schenen te leggen.Dagvoorzitter is Tijs van den Brink.
Muzikale omlijsting is er van pianist Martin Lorijn en spoken word-artiest Michline Plukker.

Gratis toegang
Het programma duurt van 10.30 tot 12.30 uur. De inloop is vanaf 10.00 uur. De toegang is gratis.
Bezoekers wordt verzocht zich aan te melden via secretariaatscc@gmail.com
De conferentie wordt georganiseerd door het Spiritueel Cultureel Centrum, verbonden aan de Franciscus Xaveriuskerk, en de Raad van Kerken Amersfoort, met ondersteuning van de JIP Foundation.